ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟ-ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

Βάσει κρατικής οδηγίας, στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του Κορωνοϊού –  COVID-19, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου προ-επιβίβασης τόσο για τους επιβάτες που εισέρχονται στο Άγιον Όρος τόσο και για εκείνους που εξέρχονται από αυτό. Παρακαλούνται οι επιβάτες που προσέρχονται στα εκδοτήρια, να μας παραδίδουν το έντυπο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο καθώς αποτελεί προϋπόθεση για να προμηθευτούν το εισιτήριο τους.

Το έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.