Αξιολόγηση

Στόχος της επιχείρησής μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ικανοποίηση σας. Η συμβολή σας στην συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη καθώς θα μας βοηθήσετε να προσδιορίσουμε το επίπεδο ικανοποίησής σας και να εντοπίσουμε τις δικές μας αδυναμίες. Η γνώμη σας θα μας κάνει ακόμη καλύτερους. Σας ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο σας.

Προσωπικά στοιχεία

Εξυπηρέτηση

Υπηρεσίες

reCAPTCHA is required.